De dwergauto's uit de vijftiger jaren werden al vroeg in de zestiger jaren afgedankt; ze werden daarna snel vergeten. Enkele mensen zagen het bijzondere van deze voertuigen in en begonnen in de jaren zeventig al een verzameling op te bouwen. Je kreeg ze toen nog (bijna) gratis.

Binnen de HAV (Historische Automobiel Vereniging) werd een dwergauto sectie gevormd. In 1975 en in 1976 werd al een dwergauto evenement in Denekamp gehouden, waar vooral buitenlanders kwamen. Arnold van der Goot (toen student aan de TH Twente en bekend met het HAV gebeuren) wist in 1978 een aantal vrienden/studenten enthousiast te maken voor het dwergauto gebeuren.

Lees verder: Over de DWAC

Waarom lid worden van de DWAC? Onze hobby is best bijzonder en informatie over onze voertuigen soms lastig te vinden, daarom wil de DWAC een bindende factor zijn voor haar leden.

Lees verder: Lidmaatschap

Ons clubblad, 1op20, dankt zijn naam aan het gemiddeld benzineverbruik van onze dwergen. De 1op20 verschijnt 6 keer per jaar bij onze leden in de brievenbus. Voor actuele zaken ontvangt men zonodig een e-mail.

Lees verder: Clubblad 1op20

Steeds meer en steeds mooiere dwergen komen na restauratie weer op de weg. Bij het verzekeren van zo’n voertuig kan men veelal kiezen tussen een WA , WA/mini casco of cascoverzekering. In geval van een WA/mini casco of cascoverzekering zal uit een taxatierapport de waarde van het voertuig moeten blijken.

Lees verder: Taxatie

In dit artikel vind je het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Dwergautoclub, vastgesteld op de algemene ledenvergadering die plaatsvond op 17 april 2021.

Lees verder: Huishoudelijk reglement

Met onderstaande statuten is de DWAC ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, in het verenigingsregister onder dossiernummer 40075270.

 

Lees verder: Statuten

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing. Zoals u mag verwachten van een vereniging als de DWAC wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan.

Lees verder: Privacyreglement