Lidmaatschap

Waarom lid worden van de DWAC? Onze hobby is best bijzonder en informatie over onze voertuigen soms lastig te vinden, daarom wil de DWAC een bindende factor zijn voor haar leden.

Onderling contact en het uitwisselen van de kennis en ondersteuning door en voor leden is een belangrijke reden om lid te worden.

Een overzicht van de leden met hun contactgegevens (postcode, telefoonnummer en voertuig) maakt het mogelijk om gericht hulp en advies te zoeken bij pech onderweg of restauratie van je dwerg. Het ledenoverzicht wordt enkel beschikbaar gesteld aan de leden, via de ledensectie van de website e/o een geprinte versie.

Heb je een klassieke dwergauto en wil je die hobby delen met anderen, wordt dan lid van de enige echte Dwergautoclub van Nederland. Het lidmaatschap van de DWAC kost €45 per jaar*, je ontvangt dan ons clubblad de 1-op-20. Om lid te worden van de DWAC vul je het aanmeldformulier in. Bij aanmelding na 30 juni betaal je de helft, bij aanmelding na 31 oktober betaal je voor het nieuwe verenigingsjaar. Indien je een incassomachtiging afgeeft krijg je €3 korting per jaar.

Ook wie geen dwergauto heeft kan lid worden. Wij verwachten dan wel affiniteit met klassieke dwergauto’s en actieve ondersteuning van onze doelstellingen. Jongeren tot en met 25 jaar kunnen Juniorlid worden en betalen slechts een derde van de normale contributie. Een gezinslidmaatschap is mogelijk als er al iemand op hetzelfde adres lid is. Je ontvangt dan geen clubblad en betaalt de helft van de contributie.

*) De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld. Het verschuldigde bedrag wordt na goedkeuring via incasso geïncasseerd. Anders dan bij de meeste andere verenigingen wordt er geen inschrijfgeld voor nieuwe leden geheven.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.