Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

Mogelijk ben je door het ingeven van zo'n woord via een zoekmachine op deze site terecht gekomen.

Maar wat zijn dit voor auto's? Het zijn kennelijk erg kleine voertuigen, maar daar waren en zijn er zoveel verschillende van. En het “klein” is nogal relatief en subjectief. Bij de Nederlandse DWergAutoClub DWAC is het duidelijk wat wij bedoelen, namelijk historische gemotoriseerde 3- en 4 wielige voertuigen waarvan de motor een cilinderinhoud heeft van maximaal 600 cc. En het “historische” hebben we omschreven als voertuigen waarvan de productie vóór 1970 is beëindigd. We willen deze voertuigen zoveel mogelijk voor het nageslacht bewaren en hen ook zoveel mogelijk veilig op de openbare weg berijden.

De meeste van deze auto's zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw gebouwd en heetten toen “scootmobiel”, “bubble car” (vooral de exemplaren met grote gewelfde ruiten) en ook wel gewoon “kleine auto”.

Slechts enkele modellen dwergauto zijn in grote aantallen (meer dan 100.000 stuks) gebouwd zoals de Messerschmitt, de Goggomobil en de BMW Isetta.

Van veel meer zijn er tientallen of honderden gemaakt.

Veruit de meeste van de ruim 1500 modellen van 500 fabrikanten zijn slechts 1 of enkele malen gebouwd.

Ze zijn ontworpen en gebouwd in veel landen binnen en buiten Europa; het meest in Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk.

Een heel klein percentage heeft de tand des tijds overleefd en deze worden nu gekoesterd door allerlei mensen binnen en buiten clubverband. Bij de DWAC zijn dat bijvoorbeeld 800 dwergautootjes, waarvan er 150 rijklaar zijn; voor al die anderen zijn restauratie activiteiten of bestaan er plannen. Die dwergen zijn in bezit van zo'n 200 eigenaren. Het zijn ruim 100 verschillende modellen, gemaakt door zo'n 60 verschillende fabrikanten. Er zijn enkele unieke exemplaren bij.

De dwergauto's uit de vijftiger jaren werden al vroeg in de zestiger jaren afgedankt; ze werden daarna snel vergeten. Enkele mensen zagen het bijzondere van deze voertuigen in en begonnen in de jaren zeventig al een verzameling op te bouwen. Je kreeg ze toen nog (bijna) gratis. Binnen de HAV (Historische Automobiel Vereniging) werd een dwergauto sectie gevormd. In 1975 en in 1976 werd al een dwergauto evenement in Denekamp gehouden, waar vooral buitenlanders kwamen. Arnold van der Goot (toen student aan de TH Twente en bekend met het HAV gebeuren) wist in 1978 een aantal vrienden/studenten enthousiast te maken voor het dwergauto gebeuren. Ze bezochten een evenement in Störy onder Hannover nabij Bockenem, maakten samen een film en maakten plannen om een echte dwergauto club op te richten. Het groepje bestond toen al naast Arnold uit Henk Tappel, Johan Schoenmaker, Sjoerd ter Burg en Erik van der Goot (broer van Arnold). Op 28 augustus 1982 kwamen 60 mensen met 20 dwergauto's in Enschede bij elkaar; de DWAC werd opgericht. Henk Tappel werd voorzitter.

Binnen 1 jaar waren er 100 leden.

Momenteel schommelt het aantal leden rond de 250.

Augustus 1983 is er een eerste jaarevenement in Chaam; ieder jaar is er een dergelijk evenement, steeds op een andere plek in Nederland. De laatste jaren komen daar zo'n 230 mensen met ruim 100 dwergauto's bij elkaar om een weekend lang bij te praten en enkele tochten te ondernemen. Tussendoor organiseren leden ook andere evenementen, waarvan een aantal jaarlijks terugkomt.

Het lidmaatschap voor een verenigingsjaar van 1 oktober tot 30 september kost (in 2015) slechts € 45,00. Bij betaling via machtiging € 42,00.

FehacDe DWAC is lid van de FEHAC. De FEHAC (Federatie van Historische Automobiel- en Motorietsclubs) is een organisatie die de belangen behartigt van vele tienduizenden oldtimer-liefhebbers in ons land. De FEHAC lobbyt voor ons in Den Haag en in Brussel en heeft daarbij ook concrete resultaten bereikt, zoals vrijstelling van houderschapsbelasting voor voertuigen van 25 jaar en ouder, intrekking van de eigenverwijderingsbijdrage voor oudere voertuigen, aparte sloopregeling voor oldtimers, heruitgifteregelingen voor oude kentekens, toepassing oude eisen bij de APK, en wellicht volledige afschaffing van de APK voor oudere auto’s. De DWAC steunt het werk van de FEHAC; daarom is de FEHAC ook in het Huishoudelijk Reglement opgenomen (artikel 2). Het bestuur wijst een FEHAC-contactpersoon aan, die u regelmatig van het laatste nieuws op dit gebied op de hoogte houdt.

dwac 200In het clubvignet is een wagentje afgebeeld, dat velen van u onbekend zal voorkomen. Het is de Shelter, ontworpen door Ir. A. van der Goot, thans erelid van de DWAC.

De Shelter was Van der Goots antwoord op het transportprobleem. Begonnen als afstudeeropdracht tijdens zijn studie vliegtuigbouwkunde, mondde het met behulp van overheidssteun uit in een kleinschalige productie van deze wagentjes. Werkelijk ieder onderdeeltje was door Van der Goot zelf bedacht. Ook de motor, die met slechts drie bouten vastzat, werd door hemzelf ontworpen. Het is een 1 cilinder 2 takt motortje van 228cc. Een drieversnellingsaandrijving met een automatische centrifugaalkoppeling brengt via een ketting het vermogen over op het enkele achterwiel. Twee onafhankelijk geveerde voorwielen met een uiterst simpele besturing en mechanische remmen completeren het geheel. De carrosserie was zeer eenvoudig uitgevoerd om de productiekosten laag te houden. De totale zelfdragende carrosserie weegt slechts 50 kg.
Een handvol Shelters werd uitvoerig getest door ze te verhuren. Helaas, na vele testen bleek het autootje nog lang niet productierijp te zijn. Daarnaast heeft de afnemende vraag naar dwergauto’s ervoor gezorgd dat het Shelter project gestrand is. Er zijn nog een paar Shelters bewaard gebleven. Het is de bedoeling om (minimaal) een daarvan te restaureren.

Ons clubblad, de “1op20”, dankt zijn naam aan het gemiddeld benzineverbruik van onze dwergen. De “1op20” glijdt 6 keer per jaar bij onze leden in de brievenbus. Voor actuele zaken ontvangt men zonodig een e-mail.
In de “1op20” vindt u een aantal vaste rubrieken, zoals mededelingen van het bestuur, technische tips, onderdelennieuws, restauratieverhalen, verslagen van evenementen, aankondigingen van koffiekletsen en dwergautohistorie.
Natuurlijk kan een clubblad niet zonder bijdragen van de leden zelf. Die kunnen gaan over evenementen die men meegemaakt heeft, verhalen en foto’s van vroeger over de dwergauto’s, tips voor andere leden over de onderdelenvoorziening, of een technisch handigheidje.
Het clubblad wordt verder opgefleurd met foto’s van evenementen en dwergauto’s, en kopieën van oude advertenties en folders.

Het clubblad is zo'n 300 maal verschenen. In 2015 waren dat samen ruim 3900 artikelen. Het blad is fraai uitgevoerd en sinds vele jaren van prachtige (kleuren)foto's voorzien. Klik hier voor een overzicht van de covers.

De clubshop distribueert een aantal clubartikelen zoals DWAC horloges, DWAC shawls, DWAC plaquette voor op de dwergauto enz. Hier blijkt vraag naar te zijn en het is goed voor de clubkas. Wellicht dat u tussen het aangebodene iets van uw gading kunt vinden. En natuurlijk is uw dwerg pas compleet met een fraaie DWACbadge in de grille (voor zover u die heeft).

Soms gaan we met onze ritten vanuit Nederland de grens over. Maar er zijn ook veel DWACcers die met in het buitenland georganiseerde evenementen meedoen (Duitsland, Engeland, Spanje,...). We hebben dan ook in toenemende mate contacten met buitenlandse clubs op dwergauto gebied.

Het enthousiasme voor dwergauto’s kent geen grenzen. Veel DWAC leden gaan dan ook de grens over. Om evenementen te bezoeken, of omdat er in het buitenland aan spulletjes te komen is, die hier niet te krijgen zijn. Of ook omdat ze op hobbygebied vrienden gemaakt hebben in één van onze buurlanden. En die buitenlandse enthousiastelingen weten Nederland ook te vinden. Internet draagt daar in niet geringe mate aan bij. Er bestaan over de 30 buitenlandse dwergautoclubs, verspreid over meer dan 10 landen.
Sommige clubs beperken zich tot één merk, andere staan, zoals de DWAC, open voor alle dwergautootjes. Een heel plezierige kant van het onderhouden van goede contacten in het buitenland is, dat we met onze dwergen met een gerust hart lange reizen kunnen maken. Een van onze leden die met een aanzienlijke motorschade in Engeland bleef steken, kreeg spontaan alle mogelijke hulp aangeboden van Engelse collega enthousiasten: afslepen, stalling, transport om thuis een andere motor te halen, etc! Een paar Dwaccers, die onderweg naar de Noordkaap in de problemen kwamen, werden zelfs in Noord Zweden door een totaal onbekende Messerschmittrijder verder geholpen. Ook hier geldt weer dat het van twee kanten moet komen. Gelukkig gebeurt dat ook. Zo heeft een van onze leden een paar hier gestrande Engelsen zijn reservemotor geleend, zodat ze hun reis konden voortzetten.
Voor wie wel graag eens de grens over wil met zijn dwergauto, maar toch liever niet alleen, wordt ook af en toe iets gezamenlijks georganiseerd. Grotere dwergautorally’s, zoals het Messerschmitt-treffen van de Duitse Club, bezoeken we vaak in groepsverband, en er is al enige malen een “Ardennenrit” gehouden. Zelfs als u helemaal niet de grens over wilt, kunt u nog buitenlandse dwergautovrienden maken. Namelijk door aan ons jaarevenement mee te doen, want daar komen ook de nodige buitenlandse gasten met hun autootjes heen. De leden van onze zusterclubs zijn daar net zo welkom als een Dwaccer bij hun evenementen!

Het samen beleven van onze hobby maakt dat niet alleen gezelliger en leuker, maar gelet op de aard van de dwergauto's (geen reservedelen, geen tekeningen, geen informatie) heb je keer op keer elkaar ook nodig voor allerlei tips. Ook worden vaak onderdelen geruild. En dat maakt de DWAC contacten alleen maar vriendschappelijker!

Je ziet nog eens wat.

Je hoort nog eens wat.

Je maakt nog eens wat mee!

Deze site is bedoeld om het DWAC enthousiasme over te brengen op anderen. Daarom hebben we zoveel foto's en filmpjes bij elkaar gebracht.

 

Mocht je hier aanvullingen voor hebben: welkom.

 

Mocht je meer belangstelling hebben voor het dwergauto 'gebeuren', vraag dan informatie aan en misschien zien we je binnenkort op een van de evenementen!

Lid worden van de DWAC

Heb je een klassieke dwergauto en wil je die hobby delen met anderen, wordt dan lid van de enige echte Dwergautoclub van Nederland. Het lidmaatschap van de DWAC kost €45 per jaar*), je ontvangt dan ons clubblad de 1-op-20. Om lid te worden van de DWAC vul je het aanmeldformulier in. Bij aanmelding na 30 juni betaal je de helft, bij aanmelding na 31 oktober betaal je voor het nieuwe verenigingsjaar. Indien je een incassomachtiging afgeeft krijg je €3 korting per jaar.

Onze hobby is best bijzonder en informatie over onze voertuigen soms lastig te vinden, daarom wil de DWAC een bindende factor zijn voor haar leden. Onderling contact en het uitwisselen van de kennis en ondersteuning door en voor leden is een belangrijke reden om lid te worden. Een overzicht van de leden met hun contactgegevens (postcode, telefoonnummer en voertuig) maakt het mogelijk om gericht hulp en advies te zoeken bij pech onderweg of restauratie van je dwerg.

Ook wie geen dwergauto heeft kan lid worden. Wij verwachten dan wel affiniteit met klassieke dwergauto’s en actieve ondersteuning van onze doelstellingen. Jongeren tot en met 25 jaar kunnen Juniorlid worden en betalen slechts een derde van de normale contributie. Een gezinslidmaatschap is mogelijk als er al iemand op hetzelfde adres lid is, je ontvangt dan geen clubblad en betaald de helft van de contributie.

*) De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld. Het verschuldigde bedrag wordt na goedkeuring via incasso geïncasseerd. Anders dan bij de meeste andere verenigingen wordt er geen inschrijfgeld voor nieuwe leden geheven.

Klik hier om aan te melden.