Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

11 januari 2020 - Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DWAC op zaterdag 11 januari 2020

Conform artikel 10 van de Statuten nodigt het bestuur u hierbij van harte uit voor de 38e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Dwergautoclub. Deze vindt plaats op zaterdag 11 januari a.s. van 14.00 – ca.15.30 uur in restaurant Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG te Leusden, telefoonnummer 033 – 4614098.

De zaal is geopend vanaf 12 uur.

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DWAC op 11 januari 2020 Conform artikel 10 van de Statuten nodigt het bestuur u hierbij van harte uit voor de 38e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Dwergautoclub. Deze vindt plaats op 11 januari a.s. van 14.00 – ca.15.30 uur in restaurant OudLeusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG te Leusden, telefoonnummer 033 – 4614098. De zaal is geopend vanaf 12 uur. Koffie, thee en wat lekkers worden u door de vereniging aangeboden; andere consumpties zijn voor eigen rekening. Tussen twaalf en twee kan er, voorafgaand aan de ALV, al gezellig worden bijgepraat en kunnen de beste wensen voor het nieuwe clubjaar worden uitgewisseld. En na de ALV gaan we uiteraard door met onze gebruikelijke Koffieklets. In de ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Een financieel overzicht treft u in de 1op20 aan. De boeken kunt u, in overleg met de penningmeester, inzien tot een uur vóór aanvang van de ALV. Voorts is nog steeds vacant de functie van voorzitter. Tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV kunnen (tegen)kandidaten worden voorgedragen bij de secretaris, Jaap Monster. Tel.nr. 078 – 6164934 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Volgens artikel 7, lid 2 van de Statuten dienen andere dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten voorgedragen te worden door tenminste 10 leden.
 
AGENDA ALV:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuren Notulen vorige ALV
4. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie.
5. Vaststellen contributie komend verenigingsjaar (2020-2021).
6. Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar.
7. Bestuursbeleid komende periode.
8. Bestuursverkiezing.
9. Terugblik op jaarevenement 2019 te Amsterdam.
10. Evenementen 2020
11. Stand van zaken clubblad (1 op 20).
12.Voorbereiding lustrum 40 jaar DWAC in 2022.
13. Jeugdbeleid.
14. Toekomst van DWAC op langere termijn.
15. Wat verder ter tafel komt.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
Het DWAC bestuur heeft aan de eerder in de 1 op 20 312 gepubliceerde ALV agenda toegevoegd:
• Het bestuur heeft het door een aantal leden gedane voorstel wat betreft zittingstermijnen van bestuursleden overgenomen en stelt voor het volgende in het huishoudelijk reglement bij punt 9 op te nemen: “Nieuw door de ALV gekozen bestuurders worden aangesteld voor een periode van vier jaren waarna de ALV eenmalig tot aansluitende herverkiezing voor vier jaren kan besluiten.”
• Hielke Dijkstra en Jaap Monster zijn aftredend als bestuurslid en stellen zich niet herkiesbaar. Riks Siemons treedt af als bestuurslid. Het bestuur stelt de leden voor de volgende DWACcers in het bestuur op te nemen: Leo Muis, Carolina Benthem en Diana Klepper.
Share