Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

Het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Om lid te kunnen worden van de DWAC moet men in het bezit zijn van een door de DWAC erkende dwergauto. Daarom vragen wij ieder jaar aan de leden om de gegevens van één dwergauto aan ons door te geven. Zie artikel 2, lid 1 van de Statuten en artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement.
Wie geen dwergauto heeft, kan begunstiger worden. In tegenstelling tot leden hebben begunstigers geen stemrecht op de algemene ledenvergadering (ALV). Alle overige rechten en plichten hebben zij wel, zoals het ontvangen van het clubblad en het deelnemen aan evenementen.
Ook is een gezinslidmaatschap mogelijk. Een gezinslid (met een eigen dwergauto) betaalt de helft van de contributie, maar ontvangt geen clubblad. Verder heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Jongeren tot en met de leeftijd van 25 jaar kunnen 'juniorlid' worden. Het juniorlid betaalt een derde van de normale contributie en ontvangt tevens het clubblad.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld. Het verschuldigde bedrag wordt na goedkeuring via incasso geincasseerd. Anders dan bij de meeste andere verenigingen wordt er geen inschrijfgeld voor nieuwe leden en/of begunstigers geheven. De contributie bedraagt momenteel (2018) € 45,00. Bij betaling via machtiging € 42,00.