Dwergauto's

Op deze website zul je het woord dwergauto vaak tegenkomen. Maar wat zijn dit voor auto's? Het zijn kennelijk kleine voertuigen, maar daar waren en zijn er zoveel verschillende van. En klein is nogal relatief en subjectief. In dit artikel lees je ook wat de DWAC onder dwergauto's verstaat.

De meeste van deze auto's zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, gebouwd. Er was toen grote schaarste aan materialen, maar mensen wilden zich toch graag overdekt kunnen verplaatsen. Om aan die wens te voldoen ontstonden de dwergauto's. Ze waren met weinig onderdelen, op een eenvoudige manier en voor weinig geld te maken. Ze heetten toen scootmobiel, bubble car (vooral de exemplaren met grote gewelfde ruiten) en ook wel gewoon kleine auto

Slechts enkele modellen dwergauto zijn in grote aantallen (meer dan 100.000) gebouwd, zoals de Messerschmitt, de Goggomobil en de BMW Isetta. Van veel meer zijn er tientallen of honderden gemaakt. Veruit de meeste van de ruim 1500 modellen van 500 fabrikanten zijn slechts 1 of enkele malen gebouwd. Ze zijn ontworpen en gebouwd in veel landen binnen en buiten Europa; het meest in Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk.

Een heel klein percentage heeft de tand des tijds overleefd. Deze worden nu gekoesterd door allerlei mensen binnen en buiten clubverband. Bij de DWAC zijn dat bijvoorbeeld 800 dwergautootjes, waarvan er 150 rijklaar zijn; voor alle anderen zijn restauratie-activiteiten of bestaan er plannen. Die dwergen zijn in bezit van zo'n 200 eigenaren. Het zijn ruim 100 verschillende modellen, gemaakt door zo'n 60 verschillende fabrikanten. Er zijn enkele unieke exemplaren bij.

Wanneer beschouwt de DWAC een auto als dwergauto?

De kern van de DWAC wordt gevormd wordt door naoorlogse bubblecars. Deze kenmerken zich door een hoge aaibaarheidsfactor en gering aantal pk’s, en werden meestal niet op industriële schaal vervaardigd. Uitgangspunt is dat klassieke dwergauto’s voertuigen zijn met een auto- of motorfietskenteken (dus geen brommobielen of andere voertuigen met hulpmotor), en dat ze gerechtigd moeten zijn tot het voeren van donkerblauwe kentekenplaten. Bij voorkeur zitten die er ook daadwerkelijk op.

Om te kunnen toetsen of een auto door de DWAC als dwergauto gezien wordt, zijn een aantal critera opgesteld. Van deze vijf criteria mag het voortuig op één van deze criteria afwijken. Bij twee afwijkingen kan de auto voorgedragen worden, waarna wordt beoordeeld of deze door de DWAC toch als dwergauto kan worden bestempeld en dus toegestaan wordt als lid. Bij meer dan twee afwijkingen wordt de auto door de DWAC niet als dwergauto gezien.

Dit zijn de criteria:

 • Het vermogen bedraagt max. 26 pk 
  Waar voorheen alleen gekeken werd naar cilinderinhoud vinden we het correcter om naar het vermogen te kijken. Vermogen bepaalt namelijk de mate waarin het voertuig in staat is te accelereren en hellingen kan nemen. Om de uitgezette ritten voor alle deelnemers mogelijk te maken, willen we met dit criterium de verschillen tussen de voertuigen beperken.
 • De lengte van het voertuig bedraagt max. 3,20 meter
  Dwergauto’s hebben door hun minimale afmetingen een hoge aaibaarheidsfactor. Dit karakteristieke kenmerk willen we door dit criterium waarborgen.
 • Er zijn in totaal max. 300.000 auto’s van dit type geproduceerd
  De dwergauto is ontwikkeld in de crisisjaren na de Tweede Wereldoorlog onder schaarste aan materiaal en aan financiële middelen. Omdat het nooit tot een grootschalige
  (industriële) productie is gekomen, zijn de meeste dwergauto’s technisch niet geheel uitontwikkeld tot een comfortabel en betrouwbaar product. Dit in tegenstelling tot ”echte” auto’s die door schaalgrootte deze beperking niet hadden.
 • Productie is gestopt vóór eind 1978 (wettelijke grens voor donkerblauwe kentekenplaten)
  Zo’n 30 jaar na de oorlog was de crisis wel voorbij en werden andere productietechnieken ontwikkeld om goedkoper te kunnen produceren. Door inzet van lasrobots en kunststof delen als bumpers, wieldoppen, dashboards e.d. wordt de auto een massaproduct. Het bijzondere karakter verdwijnt en onze dwergauto’s komen in schril contrast te staan met deze “moderne” auto’s.
 • Er is in Nederland geen andere autoclub die zich met dit type bezighoudt
  Buitenbeentjes zijn altijd welkom. Als er in Nederland geen andere autoclub van is en de auto voldoet aan op één na alle criteria die wij aan een dwergauto stellen, is men welkom om bij de DWAC aan te sluiten.